Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Jakimiż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo.

Dotyczy zarówno emigracji trwałej, jak i czasowej. (P.H.)
REGRES SPOŁECZNY, przeciwieństwo
-> postępu społecznego, czyli przecho-
177
rehabilitacja osób niepełnosprawnych
dzenie od lepszego do gorszego stanu -> jakości życia członków społeczeństwa. Jako regresywny określa się taki przebieg ->• rozwoju społeczeństwa, który charakteryzuje się obniżaniem poziomu życia szerokich kręgów ludności, osłabianiem więzi i solidarności społecznej, antagonizacją i brutalizacją stosunków pomiędzy ludźmi, a w efekcie - kumulowaniem i zaostrzaniem się kwestii społecznych (-> kwestia społeczna).
Natężanie się tego rodzaju zjawisk w skali poszczególnych krajów i całych regionów świata spowodowało w latach 70. minionego stulecia wprowadzenie do słownictwa naukowego terminu maldevelop-ment - rozwój zły, niewłaściwy, wadliwy. Oznacza on takie kierunki zmian, których negatywne konsekwencje dla kondycji ludzkiej coraz wyraźniej górują nad pozytywnymi. (J.D.)
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, początkowo było to pojęcie stricte medyczne. R.o.n. pojmowano jako kolejny etap zwalczania choroby, po profilaktyce, diagnostyce i terapii, polegający na stosowaniu ćwiczeń ruchowych i zabiegów fizykoterapeutycznych. W ujęciu współczesnym obejmuje również leczenie pracą i dążenia psychologów, by pacjent przystosował się i zaakceptował swą -> niepełnosprawność; wg -> WHO jest to kompleksowe i skoordynowane stosowanie środków medycznych, pedagogicznych, społecznych i zawodowych w celu usprawnienia osób z naruszoną sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu. Kompleksowość oznacza, że osoba niepełnosprawna powinna mieć dostęp do szerokiego zakresu usług, pozwalających na rozwiązywanie wszelkich jej problemów i zaspokajanie potrzeb.
W polskiej Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 1997 określono r.o.n. jako zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych) zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, -> jakości życia i integracji społecznej. Kompleksowa rehabilitacja obejmuje: rehabilitację leczniczą (medyczną), psychologiczną, zawodową, społeczną i środowiskową.
Rehabilitacja medyczna ma na celu zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, przywracanie funkcji uszkodzonych narządów, rozwój mechanizmów kompensacyjnych oraz korekcję deformacji przy zastosowaniu następujących metod: fizjoterapia, terapia zajęciowa, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Przedmiotem rehabilitacji psychologicznej są zmiany, jakie muszą zajść w strukturze osobowości, by nastąpiła akceptacja przez osobę niepełnosprawną siebie, jako osoby o ograniczonej sprawności organizmu. Obejmuje ona procesy adaptacji w sferze intelektualnej (zmiana sposobu myślenia o niepełnosprawności i o sobie jako osobie niepełnosprawnej), w sferze emocjonalnej (wypracowanie pozytywnego stanu emocjonalnego, zbudowanie tolerancji wobec sytuacji trudnych, zwalczanie stanów negatywnych, depresji, apatii, bierności), w sferze zachowań (zmiana stylu życia polegająca na dostosowaniu się do ograniczeń, podejmowanie zadań zgodnych z możliwościami). Metody działania to przede wszystkim poradnictwo, psychoterapia, socjoterapia.
Rehabilitacja zawodowa polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej ta-
renta
kich ustug jak: -> poradnictwo zawodowe, -> kształcenie zawodowe i zatrudnienie, po to by umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie i awans w odpowiedniej pracy, a tym samym umożliwić jej integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne. W polskim ustawodawstwie zapisano, że rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i -> pośrednictwa pracy. Fazy działania procesu rehabilitacji zawodowej to: a) ocena społecznych komponentów zdolności do pracy, medyczna ocena zdolności do pracy, psychologiczna ocena zdolności do pracy, ocena zawodowa zdolności do pracy; b) przygotowanie do pracy przez kształcenie, szkolenie zawodowe, przygotowanie do pracy na określonym stanowisku, opiekę w początkowej fazie pracy.

WÄ…tki